Bronnen: overheid.nl en Staatsblad
(enkele typografische aanpassingen van de formulieren toegevoegd)


Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 11 en 68 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133);

Besluit:

Artikel 1

1. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133), luidt als in bijlage I van dit besluit is aangegeven.

2. Het model van het schriftelijk verlof, bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging, luidt als in bijlage II van dit besluit is aangegeven.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1991.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. DalesBijlage I. Model-formulier van het schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot begraving/verbranding [*] van een lijk, als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging, Stb. 1991, 133

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

verleent verlof tot begraving/verbranding [*] van het lijk van:

 

naam

 

,

voornamen (voluit)

 

,

geboren op

, te

,

gewoond hebbende te

 

,

overleden op

 

.

 

verleent verlof tot begraving/verbranding [*] van het lijk van de uit:

 

naam

 

,

voornamen (voluit)

 

,

geboren op

, te

,

wonende te

 

,

op

, te

,

doodgeboren zoon/dochter [*].

 

 

 

(datum)

 

(ondertekening)

 

 Bijlage II. Model-formulier van het schriftelijk verlof van de burgemeester tot ontleding van een lijk, als bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging, Stb. 1991, 133

De burgemeester van de gemeente

verleent verlof tot ontleding van het lijk van:

 

naam

 

,

voornamen (voluit)

 

,

geboren op

, te

,

gewoond hebbende te

 

,

overleden op

 

.

 

verleent verlof tot ontleding van het lijk van de uit:

 

naam

 

,

voornamen (voluit)

 

,

geboren op

, te

,

wonende te

 

,

op

, te

,

doodgeboren zoon/dochter [*].

Plaats van ontleding

 

.

 

 

 

(datum)

 

(ondertekening)

 

 [*] Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Terug naar begin van deze pagina