Bron: Tekst op wetboek-online

Opmerking FOMAT:

Er is nogal eens discussie over de inlichtingen die de behandelend arts aan de gemeentelijk lijkschouwer dient te verstrekken. Bij de wettelijk voorgeschreven lijkschouw zal de forensisch geneeskundige (in de funcie van gemeentelijk lijkschouwer) zich een oordeel moeten kunnen vormen over de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit kan eventueel tot de beslissing van de Officier van Justitie leiden om een gerechtelijke lijkschouwing te gelasten.
Indien de behandelend arts zou 'weigeren' om alle relevante informatie te verstrekken zou deze zich daarmee schuldig maken aan een bepaling hierover uit het het Tweede Boek onder Titel 8 van het:


Wetboek van Strafrecht:

....................................................................

Artikel 190

Hij die opzettelijk een gerechtelijke lijkschouwing belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.


Terug naar begin van deze pagina