Bron: Tekst op wetboek-online

Opmerking FOMAT:

Het is natuurlijk voor elke arts wel duidelijk: het opzettelijk afgeven van valse verklaringen is strafbaar. Voor de zekerheid plaatsen we echter toch maar de bepaling hierover uit het het Tweede Boek onder Titel 12 van het:


Wetboek van Strafrecht:

....................................................................

Artikel 228

1.      De arts of verloskundige die opzettelijk een valse verklaring afgeeft nopens een geboorte, een oorzaak van overlijden dan wel nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.      Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen of terughouden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

3.      Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van de valse verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid.
Terug naar begin van deze pagina