Bron: Tekst op wetboek-online

Opmerking FOMAT:

Het is voor elke arts duidelijk: schending van het beroepsgeheim is in principe strafbaar en slechts in uitzonderlijke situaties mogelijk. We plaatsen de bepaling hierover uit het het Tweede Boek onder Titel 17 van het:


Wetboek van Strafrecht:

....................................................................

Artikel 272

1.      Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2.      Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.
Terug naar begin van deze pagina