Tenslotte...

Auteursrecht

Het auteursrecht op de website berust bij de FOMAT. Onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld, d.m.v. verwijzingen of hyperlinks naar deze internetsite, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via het centrale mailadres aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u op ons email adres forum@fomat.nl.

Wij vragen of ontvangen geen enkele vergoeding voor de kennisverspreiding. Daarmee blijven we strikt onafhankelijk en ongebonden. Wij vertegenwoordigen geen enkel belang van wat of voor wie dan ook. Deskundigen die door ons worden geraadpleegd, ter verbetering of vormgeving van de informatie, ontvangen voor hun aanvullingen/adviezen geen vergoedingen.


Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de leden van de FOMAT. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie die u op de site aantreft kunnen echter geen rechten worden ontleend. De FOMAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site, het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt en/of eventuele softwarefouten.

We proberen de inhoud en de vormgeving van de website zo goed als mogelijk aan te passen aan de hiervoor geldende Webrichtlijnen. Alle hyperlinks werden voorzien van een automatisch verschijnend klein venstertje met informatie. De regelmatige bezoekers van onze website hebben dit opgemerkt.

Deze site is te bekijken met vrijwel alle browsers. Veel documenten zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt hiervoor de:
 • Terug naar inhoudsoverzicht
 • Geen cookies

  Wij maken gebruik van een zgn. 'webstatistics' programma om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm heeft, etc. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren, zijn anoniem en niet te herleiden naar wie u bent. Met deze gegevens kunnen we de toegankelijkheid van de website verbeteren.
  Het uitschakelen van cookies in uw browser heeft geen enkel gevolg voor de weergave van onze website.

  De website is aangemeld bij een groot aantal zgn. zoekmachines. Wij behouden ons het recht voor bepaalde IP-adressen voor bezoek aan de website te blokkeren.

  De leden van de FOMAT kunnen zich voorstellen dat er na uw bezoek aan onze website nog een groot aantal vragen onbeantwoord is. Die vragen kunt u aan ons stellen.


  En dan nog dit...

  Van ons mag u (terecht) verwachten dat we uitstekend op de hoogte zijn van de wetsgeschiedenis, het juridisch jargon en het doolhof van allerlei wettelijke bepalingen.

  Op grond van de ontstane jurisprudentie is weinig instroom meer te verwachten van jonge artsen met voldoende motivatie en bereidheid om als forensisch arts werkzaam (en opgeleid) te worden.
  Degenen die erg nieuwsgierig zijn, en toch nog meer willen weten, kunnen ter verduidelijking een rechterlijke uitspraak van 28 mei 2009 (LJN BI6969) nalezen door invoering van het LJN kenmerk in de Databank met Landelijke Jurisprudentie.

  De FOMAT werd niet per 31 december 2006 opgeheven - zoals door het bestuursorgaan Regio Twente bij de rechtbank werd beweerd - maar maakte per 1 januari 2007 een doorstart als Forensisch Medische Associatie Twente.

  De FOMAT richt zich geheel op voorlichting, onderwijs en de wetenschappelijke aspecten van het vakgebied. Juist daaraan bleek het bestuursorgaan en de regionale gezondheidsdienst niet zo erg veel belang te hechten of behoefte te hebben (met dat 'product' is weinig geld te verdienen) en kon daar ook geen bezwaar meer tegen maken of een 'verbod' tegen uitvaardigen. Ondanks een expliciet verzoek daartoe (en dat kunt u zelf nalezen) wenste de rechtbank daar echter geen uitspraak over te doen.

  De FOMAT maakt, maar dat zal u intussen duidelijk zijn, geen onderdeel uit van het bestuursorgaan of de GGD Regio Twente. Daar kan dus geen enkel misverstand over ontstaan. Daarbij hebben wij, zoals de rechtbank ook oordeelde en u eveneens (als u dat wilt) in de uitspraak kunt nalezen, geen enkel 'procesbelang'. We vormen geen enkele bedreiging voor de 'inkomstenbron' van wie dan ook.
  Een afscherming van de monopolie-positie van de regionale gezondheidsdienst in Twente door het bestuursorgaan werd in feite door de rechtbank gesanctioneerd........
  Op 1 januari 2013 is hier definitief een einde aan gekomen.
  We hebben de naam van onze website in de loop van het jaar 2018 veranderd: Forensisch Medische Achtergronden en Thematiek. De FOMAT als acroniem is gehandhaafd.

  Dank voor uw bezoek en uw belangstelling - en die moet u zeker hebben als u zelfs tot hier bent doorgedrongen met het doorzoeken van onze website.
  Wij laten ons door niets en niemand het zwijgen opleggen.....
  Kom nog eens langs!
  (of stuur ons gewoon eens een mail)

  Terug naar begin van deze pagina